fbpx

Wybierz stronę

Regulamin sklepu internetowego taff.one

§ 1
Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.taff.one prowadzonego przez 110 procent, z siedzibą w Czarnym Lesie, ul. Cymuty 4, 05-825 Czarny Las, NIP 9512151451,  („Sprzedawca”).

§ 2
Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność gotówką za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczając przesyłkę,

b) płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,

c) natychmiastowa płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal.

§ 3
Dostawa

 1. 1. Zamówienia są nadawane w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyprodukowania zamówionych rzeczy. Zamówienie trafia do realizacji=produkcji, po złożeniu zamówienia (gdy płatność za pobraniem) albo od dnia zaksięgowania wpłaty (pozostałe sposoby płatności). Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 2. Koszt dostawy na terenie Polski: BEZPŁATNIE powyżej 299 zł.
 3. Czas dostawy przesyłek zagranicznych na terenie UE – do 14 dni roboczych, poza UE – do 60 dni roboczych.
 4. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i wyświetlany podczas procesu zamówienia po wybraniu właściwego kraju.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.

§ 4
Prawo do odstąpienia

Rzeczy wykonane na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta (inny kolor, rozmiar niż w ofercie), nie podlegają zwrotowi.

Klient zamawiający standardowe rzeczy, nie personalizowane, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

W celu zwrócenia paczki, Klient musi:

1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.

2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

110 procent

Cymuty 4

05-825 Czarny Las, Polska

 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

§ 5 
Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej agnieszka@taff.one lub przesyłane na adres Sprzedawcy (110 procent, Cymuty 4, 05-825 Czarny Las Polska).
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Pobierz formularz reklamacyjny.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.